Osoby prowadzące firmę i zatrudnione na etacie będą miały umorzone składki za okres, kiedy przebywały na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.
Już jutro Sejm może uchwalić ustawę o umorzeniu składek matkom prowadzącym firmy. W trakcie dzisiejszego posiedzenia Sejmu odbędzie się drugie czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe. Projekt rządowy przewiduje umorzenie zaległych składek z tytułu prowadzenia firmy osobom zatrudnionym na etacie i przebywającym na urlopie macierzyńskim i wychowawczym od 1999 roku do daty wejścia w życie ustawy. ZUS umorzy składki na wniosek firmy, w której była zatrudniona kobieta.
Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłowie wszystkich ugrupowań opowiedzieli się za szybkim uchwaleniem przepisów, na podstawie których zostaną umorzone składki takim osobom. Posłowie wprowadzili do rządowego projektu ustawy zmianę, że składki mają być umorzone również matkom, które przebywały na urlopie wychowawczym, choć projekt tego nieprzewidywał. Umorzenie dotyczyło tylko osób, które były na macierzyńskim.
- Nie możemy karać przedsiębiorczych matek - mówi Magdalena Kochan, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.