Istota tego rodzaju zatrudnienia polega na wykonywaniu pracy poza zakładem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Nie wyklucza to jednak, że część swoich obowiązków, np. jednego dnia pracownik może wykonywać w siedzibie pracodawcy. Ważną cechą telepracy jest dobrowolność. Pracodawca bowiem nie może zmusić pracownika do wykonywania obowiązków w tej formie, a wniosek pracownika o telepracę nie jest wiążący dla pracodawcy. Ta forma wykonywania pracy jest korzystna nie tylko dla pracodawcy, ale również dla pracownika. Z jednej strony pracodawca ogranicza koszty związane z przygotowaniem miejsca pracy, z drugiej strony pracownik oszczędza czas, np. na dojazdy.
Telepracownikiem może zostać pracownik pod warunkiem spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze - u pracodawcy musi obowiązywać porozumienie określające warunki stosowania telepracy. Po drugie pracownik musi wyrazić zgodę na wykonywanie pracy w tej formie z zachowaniem pełnej dobrowolności. Nie jest zatem możliwe uzgodnienie z pracownikiem, że będzie on telepracownikiem, jeżeli u pracodawcy nie obowiązuje porozumienie w sprawie telepracy.

Kiedy można zostać telepracownikiem