Tak

Żona prowadzi z panem wspólne gospodarstwo domowe, będzie więc podlegała ubezpieczeniom jako osoba współpracująca. Powinien pan złożyć formularz ZUS ZWUA (z kodem 01 10 xx) i wyrejestrować żonę z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dniem zgłoszenia oraz złożyć korektę imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA (z kodem 01 10 xx) i wykazać zerową podstawę wymiaru i zerowe kwoty składek. Następnie należy zgłosić żonę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jako osobę współpracującą składając formularz ZUS ZUA (z kodem 05 11 xx) oraz złożyć korektę imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA (kod 05 11 xx), gdzie jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinna być wykazana kwota 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a na ubezpieczenie zdrowotne 75 proc. Potem będzie pan zobowiązany do opłacenia należnych składek z odsetkami za zwłokę.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 8 ust. 2 i ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).