Nie

Ulga dotycząca opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy dotyczy wyłącznie osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoba ta przez 24 miesiące może opłacać składki od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła innej pozarolniczej działalności lub nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli przy działalności będzie panu pomagała żona, należy ją zgłosić do ubezpieczeń jako osobę współpracującą, a składki opłacać od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 8 ust. 2 i ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).