W budżecie wciąż jest niewykorzystane 246 mln zł na pomoc dla szpitali. Z tych środków skorzystają nie tylko zadłużone szpitale.
Na najbliższym posiedzeniu rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 78, poz. 684 z późn. zm.). Dzięki niej szpitale będą mogły skorzystać z pomocy państwa. Na ten cel w budżecie było zarezerwowane 2,2 mld zł. Do wykorzystania wciąż pozostało 246 mln zł.
Projekt nowelizacji ma umożliwić rozdysponowanie tej sumy. O środki te będą mogły ubiegać się szpitale, które wciąż są zadłużone, ale dzięki wcześniej uzyskanej pomocy publicznej i przygotowanym programom naprawczym udało im się spłacić część swoich zobowiązań. Z dodatkowych pieniędzy będą mogły skorzystać te szpitale, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. O dodatkowe środki będą też mogły ubiegać się niezadłużone placówki ochrony zdrowia, które w 2005 roku skorzystały z dotacji z budżetu.
Niewykorzystane dotychczas pieniądze szpitale będą mogły, w zależności od sytuacji finansowej, przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek wobec wierzycieli publicznoprawnych, czyli np. ZUS czy fiskusa. Pieniądze te będą mogły im również posłużyć na spłatę pożyczek, jakie były im udzielone przez organ założycielski (np. samorząd) na uregulowanie zobowiązań wobec m.in. dostawców leków i wyrobów medycznych. Projekt nowelizacji przewiduje też możliwość umorzenia szpitalowi zaciągniętej pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej jej kwoty. Będzie to możliwe pod warunkiem, że w okresie do pięciu lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę placówka spłaci 30 proc. należności z odsetkami za ten okres.