• Emerytury równe dla wszystkich. Zdaniem przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS Roberta Gwiazdowskiego wszyscy Polacy po przejściu na emeryturę powinni otrzymywać ją w równej wysokości. Według niego każdy powinien oszczędzać indywidualnie. Robert Gwiazdowski skrytykował nowy system emerytalny jako zbyt skomplikowany i podkreślił, że przewidziane w nim emerytury będą niższe, niż wszyscy się spodziewają.
  • Emeryci chętnie pracujĄ. Prawie 43 proc. Polaków w wieku 50-69 lat pobiera emerytury - wynika z informacji GUS: Przejście z pracy na emeryturę. Z badań wynika też, że co trzecia osoba w tym przedziale wiekowym chciałaby pracować jak najdłużej. Spośród pobierających emeryturę, w II kwartale 2006 r. pracowało lub było wcześniej zatrudnionych po ukończeniu 49 lat 2,73 mln osób (42,9 proc. badanych). Uwzględniono pobierających emerytury tzw. normalne (1,67 mln) oraz wcześniejsze (1,06 mln). W grupie osób pobierających świadczenia większość (65,3 proc.) stanowią kobiety. W końcu 2005 roku ogólna liczba osób pobierających emerytury wyniosła 4 mln osób.

Więcej www.stat.gov.pl

Zarobki lekarzy. Z badań OECD Health Data wynika, że przeciętne pensje specjalistów są kilkakrotnie wyższe niż średnia krajowa m.in. w Holandii (8,4 samozatrudnieni i 4 etatowi), Belgii (7,8 kontraktowi), w USA (6,5 prowadzący własną działalność, 4,8 etatowi), Austrii (5,6 samozatrudnieni). Natomiast stosunkowo niskie są w Norwegii (1,6 średniej krajowej), na Węgrzech (1,7) i w Czechach (1,6 etatowi). Lekarze ogólni mają wysokie dochody w USA (4,4 średniej płacy samozatrudnieni i 3,8 etatowi), w Nowej Zelandii (4 kontraktowi) i Wielkiej Brytanii (3,8 prowadzący własną działalność). Mało zarabiają Węgrzy (1,7 średniej krajowej), Czesi (1,8) i Finowie (1,9).

Więcej www.mp.pl

Studenci pomagajĄ dzieciom ze wsi i maŁych miast. Prawie 4 tys. studentów i ponad 20 tys. uczniów z ponad 500 szkół wzięło udział w programie Wolontariat studencki prowadzonym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klauza. Poinformował o tym prezes stowarzyszenia i kierownik projektu Zdzisław Hofman. Spotkanie, które odbyło się Białymstoku, było jednym z elementów wizytacji projektu przez organizatorów i eurodeputowanego i prezesa Instytutu Pro Publico Bono Jerzego Buzka. Były premier odwiedził w Gródku i Załukach (woj. podlaskie) grupy studentów z województwa kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, którzy na Podlasiu organizują czas wolny ubogim dzieciom z wsi i małych miast.