Lekarze lub psychologowie - członkowie powiatowych i wojewódzkich zespołów ds. orzekania - będą mogli kierować osoby ubiegające się o przyznanie stopnia niepełnosprawności na badania lekarskie przeprowadzane w wojewódzkich zespołach orzekających o niepełnosprawności. Wynika to z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Badania takie będą przeprowadzane w przypadku rozpatrywania odwołań od orzeczeń wydawanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Jeśli projekt rozporządzenia wejdzie w życie, wojewódzkie zespoły przeprowadzą badania z zakresu neurologii, kardiologii i chorób naczyń, chorób płuc, okulistyki i psychologii. Szczegółowy zakres takich badań ustali przewodniczący wojewódzkiego zespołu ds. orzekania.

- Nowe przepisy nakładają na nas dodatkowe obowiązki, ale nie wskazują źródeł ich finansowania. A zespołom brakuje i kadr, i odpowiednich pomieszczeń - mówi Piotr Milczanowski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu.

W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z uwagi na koszty, liczba przeprowadzanych badań musi być ograniczona. Dlatego, zgodnie z projektem rozporządzenia, skierowanie na takie badania będą wydawane tylko w przypadku, gdy ich przeprowadzenie będzie niezbędne do wydania prawidłowego orzeczenia o niepełnosprawności. Skierowanie na badania dostaną np. osoby mieszkające w powiecie, w którym nie ma możliwości ich przeprowadzenia albo jeśli wykonano je, ale niezbędna jest dodatkowa diagnostyka. Otrzymają je także osoby korzystające z pomocy społecznej.

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl