Nowy system rozliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia ze szpitalami wprowadzany jest bez przeszkód - zapewnił prezes NFZ Jacek Paszkiewicz, przedstawiając posłom z Sejmowej Komisji Zdrowia raport z wdrażania systemu JGP.

System JGP przyporządkowuje pacjentów z różnymi dolegliwościami do grup, których leczenie wiąże się z jednolitymi kosztami i podobnym podejściem diagnostycznym. Grupy wyznacza się na podstawie rozpoznania procedur medycznych, jakie będą wykorzystywane w leczeniu oraz wieku pacjenta i czasu pobytu w szpitalu.

Grupy określa się dla minimum 300 przypadków w ciągu roku i/lub wartości świadczeń powyżej 1,5 mln zł. Każda z grup została zdefiniowana przez zbiór specjalnych kodów. Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia średnia wartość punktu rozliczeniowego w nowym systemie wynosić będzie 48 zł.

Nowe zasady rozliczania szpitali z NFZ obowiązują od 1 lipca. Jak poinformował Paszkiewicz, większość województw zakończyła już uzgodnienia ze szpitalami i prawie wszystkie placówki podpisały kontrakty na drugie półrocze.

Według prezesa NFZ główne problemy, jakie mogą wystąpić z wprowadzaniem nowego systemu to błędy w kodowaniu procedur przez świadczeniodawców oraz kłopoty z systemami informatycznymi. Ponieważ NFZ nie dostarcza szpitalom oprogramowania, muszą je kupić od firm komercyjnych, w związku z czym istnieje obawa, że nie będą współdziałać z systemem informatycznym funduszu.

Przez pierwsze trzy miesiące po wprowadzeniu systemu JGP będzie obowiązywać okres przejściowy - w razie kłopotów dyrektorzy placówek będą mogli zastosować tzw. uproszczoną sprawozdawczość.

Dla pracowników szpitali, którzy będą posługiwać się nowym systemem, NFZ zorganizował intensywne szkolenia

Przewidziane są one na co najmniej dwa lata, prowadzone będą w oddziałach wojewódzkich NFZ oraz w formie e-learningu.

Posłowie byli zaniepokojeni, czy na wprowadzeniu nowych zasad nie stracą szpitale wysokospecjalistyczne i czy okres przejściowy jest wystarczająco długi. Zdaniem Marka Balickiego (SdPl-Nowa Lewica) wprowadzanie takich zmian, w okresie systemowych zmian w funkcjonowaniu szpitali - przyspieszonym przekształcaniu ich w spółki - jest co najmniej ryzykowne. Sugerował, że co najmniej przez rok sprawozdawczość do NFZ powinna prowadzona być równolegle - w starym i nowym systemie, by ocenić, jakie będą efekty.

Beata Małecka-Libera (PO) zwróciła uwagę, że szkolenia pracowników szpitali powinny być długofalowe

Według Czesława Hoca (PiS) system wprowadzony jest bez odpowiedniego przygotowania i zbyt szybko.

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski przypomniał, że prace nad systemem JGP zaczęły się już kilka lat temu, a uruchomienie go było kilkakrotnie przekładane - pierwotnie miał wejść w życie w październiku zeszłego roku. "Od tego czasu poczyniono wiele przygotowań" - zapewnił. Paszkiewicz podkreślił natomiast, że nie ma danych pozwalających twierdzić, że szpitale wysokospecjalistyczne stracą na wprowadzeniu systemu JGP. Dodał, że część świadczeń w dalszym ciągu finansowana będzie z budżetu państwa.

"Nie podzielam optymizmu pana ministra i pana prezesa, choć jestem zwolennikiem systemu JGP, ale wprowadzanego rzetelnie" - powiedział dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, reprezentujący właśnie placówkę wysokospecjalistyczną.

Jego zdaniem w systemie jest wiele niedopatrzeń i uproszczeń, co ma fatalne skutki, zarówno dla pacjentów, jak i dla szpitali. "Stopień przygotowania jest tak słaby, że może zdyskredytować słuszna ideę" - podkreślił Roszkowski. Z kolei Zdzisław Bujas z zarządu OZZPiP wyraził wątpliwość, czy przy obecnym obłożeniu pracą lekarzy i pielęgniarek znajdzie się czas na ich wyszkolenie w zakresie kodowania procedur.

System JGP jest zalecany do rozliczeń ze szpitalami przez UE

Jak przewiduje NFZ, wprowadzenie nowych zasad wymusi na zoz-ach zwiększenie efektywności pracy, uprości zasady rozliczania szpitali, zmniejszy liczbę pozycji katalogowych, wprowadzi jednoznaczne definicje i opisy świadczeń, dzięki czemu poprawi się rentowność zoz-ów. NFZ przekonuje, że pod warunkiem właściwego kodowania procedur system JGP gwarantuje wzrost przychodów.