Zmiana prawa - Osoby prowadzące firmy już po opłacaniu trzech, a nie jak obecnie sześciu składek chorobowych będą mogły korzystać z zasiłku.
Przedsiębiorcy podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu będą mogli otrzymać zasiłek chorobowy po 90, a nie 180 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji kodeksu pracy (tzw. ustawa rodzinna), który wprowadza tę zmianę. Rząd we wtorek przyjął projekt o takiej samej treści. Obydwa zostaną zapewne połączone i będą rozpatrywane jako jedna nowelizacja.
- Proponowane rozwiązanie jest krokiem w dobrym kierunku zmierzającym do stopniowego zrównania praw pracowników i przedsiębiorców. Ci pierwsi już po 30 dniach ubezpieczenia mają prawo do zasiłku chorobowego - mówi Małgorzata Rusewicz z PKPP Lewiatan.
W projekcie nie znalazła się planowana wcześniej zmiana, aby nieopłacenie przez przedsiębiorcę składek w terminie nie powodowało wygaśnięcia umowy.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono składki.
- Ten przepis jest zły i trzeba go zmienić - mówi Bogna Nowak-Turowiecka z Konfederacji Pracodawców Polskich.
Tłumaczy, że nowe rozwiązanie powinno przewidywać specjalny okres, w jakim składka musi być uiszczona (nawet po terminie, ale z karnymi odsetkami), a dopiero po jego przekroczeniu przedsiębiorca traciłby prawo do świadczenia.