ZMIANA PRAWA Jeśli Senat nie wniesie poprawek do przyjętej przez Sejm nowelizacji kodeksu pracy, praca w handlu w święta nadal będzie dozwolona.

Z przyjętej przez Sejm nowelizacji kodeksu pracy, która ma zakazać pracy w święta w handlu, nie wynika jednoznacznie, że pracownicy zatrudnieni w tej branży rzeczywiście będą mieć dodatkowe 12 dni wolne w roku. Taka jest opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

- Przeciwnie, wydaje się, że nadal można uznać za dopuszczalną pracę w placówkach handlowych w święta ze względu na użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności - uważa Bożena Langner, główny specjalista ds. legislacji w Kancelarii Senatu.

Wynika to z błędu, jaki popełnili posłowie w trakcie prac nad nowelą. Sejm chciał bowiem wprowadzić zakaz pracy w handlu w święta poprzez usunięcie z art. 15110 pkt 9 kodeksu pracy lit. a), czyli placówek handlowych, jako miejsc, w których dozwolona jest praca w niedziele i święta.

- Tymczasem katalog zawarty w pkt 9 nie ma charakteru zamkniętego, wymienia jedynie przykładowe prace, których wykonywanie w niedziele i święta jest konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności - mówi prof. Andrzej Patulski.

W jego opinii, zbieżnej do stanowiska Biura Legislacyjnego Senatu, nowelizacja uchwalona przez Sejm nie wprowadza więc absolutnego zakazu pracy w handlu w święta, bo pracodawcy mogą wykazać, że praca w sklepie służy np. zaspokojeniu codziennych potrzeb konsumentów, nawet jeśli nie jest wymieniona wprost w katalogu takich prac w art. 15110 pkt 9 kodeksu pracy.

Błąd posłów chcą naprawić senatorowie. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu rozpatrzą oni uchwaloną przez Sejm nowelizację kodeksu pracy. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej poparła już zgłoszoną przez senator Ewę Tomaszewską poprawkę do noweli. Do kodeksu pracy ma zostać wprowadzony odrębny artykuł 1519a, który wprost wprowadzi zakaz pracy w święta w placówkach handlowych, równiez wtedy, gdy święto takie wypada w niedzielę.

Tak sformuowaną poprawkępoparła obecna na posiedzeniu Komisji Halina Olendzka, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Senatorowie chcą także, aby nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca zakaz pracy w handlu w święta weszła w życie w trzy miesiace, a nie jak proponowali posłowie w 30 dni od jej ogłoszenia.

Jeżeli Senat nie poprze poprawki zgłoszonej przez Komisję, pracownicy zatrudnieni w handlu nadal będą musieli pracować w święta, jeśli pracodawcy zdecydują, że ich placówki będą otwarte w takie dni. Chodzi o wszystkie święta wymienione w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28 z późn. zm.), czyli Nowy Rok, Wielkanoc (dwa dni), 1 i 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości oraz Boże Narodzenie (dwa dni). Razem 12 dni świątecznych.

27 tys. osób może stracić pracę w handlu z powodu zakazu pracy w święta

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl