Zmiana prawa Lekarski egzamin państwowy będą też zdawać zagraniczni absolwenci polskich szkół medycznych, które prowadzą zajęcia w innych językach niż polski.

Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Zakłada on m.in. uproszczenie procedur uznawania kwalifikacji zawodowych medyków pochodzących z innych państw Unii Europejskiej, którzy chcą pracować w polskich szpitalach i przychodniach. Lekarze ci nie będą potrzebowali pozwolenia na pracę w Polsce. Muszą jedynie posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych oraz dokument potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe spełniające wymogi określone przez UE. Dodatkowo lekarze pochodzący z innego kraju Unii będą musieli wykazać się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Jednocześnie projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza możliwość zdawania Lekarskiego Egzaminu Państwowego (także dentystycznego) przez cudzoziemców. Dotychczas nie mieli oni takiej możliwości. Dotyczy to tych osób, które studiowały w Polsce w akademiach medycznych, gdzie zajęcia na kierunkach medycznych były prowadzone np. w języku angielskim. Brak pozytywnie zdanego LEP, który kończy staż podyplomowy, pozbawiał ich prawa do zdobycia pełnych kwalifikacji niezbędnych do otrzymania pełnego prawa wykonywania zawody lekarza lub dentysty.

Ministerstwo Zdrowia chce, aby nowelizacja weszła w życie 20 października.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl