Godna praca, godne życie i godna emerytura - to hasło dzisiejszego spotkania Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Gościem komisji jest wicepremier Waldemar Pawlak.

Przewodniczący "Solidarności" Janusz Śniadek zaapelował do rządu o mądre decyzje, korzystne dla ludzi pracy i rozwoju Polski. Według Janusza Śniadka, najważniejsze sprawy powinny być rozstrzygane w dialogu społecznym. Zaproponował, by sprawa emerytur pomostowych została rozstrzygnięta na drodze referendum.

Śniadek negatywnie ocenił zaproponowaną przez rząd wysokość płacy minimalnej. Zaapelował też o uchylenie uchwały kominowej i obniżenie akcyzy na paliwa.

Przewodniczący "Solidarności" skrytykował pracodawców, którzy pod pozorem uelastyczniania rynku pracy, nie chcą zatrudniać na stałe. Według Śniadka problem emigracji zarobkowej można rozwiązać tylko poprzez dobre warunki zatrudnienia i godną pracę.

Wicepremier Waldemar Pawlak zaznaczył, że państwo chce wspierać aktywnych i pomagać słabszym. Wyraził też nadzieję, że ważne sporne problemy da się rozwiązać na drodze dialogu społecznego.