•  PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA ZALEŻY OD SAMORZĄDU. Jarosław Kozera, prezes Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia, powiedział podczas drugiego dnia III Forum Rynku Zdrowia, że samorządy lokalne powinny decydować o przekształceniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej w niepubliczne. Nie należy tego robić w oparciu o żadną specjalną ustawę. Resort zdrowia przygotował projekt ustawy o ZOZ, w której zawarto możliwość przekształcania zakładów publicznych w spółki prawa handlowego. Jarosław Kozera uznał też za konieczne tłumaczenie pacjentom, że prywatne nie oznacza dla nich konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
  •  NIE MA POROZUMIENIA Z PIELĘGNIARKAMI. Podczas negocjacji pielęgniarek i położnych ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (woj. podlaskie) z marszałkiem województwa podlaskiego nie doszło do porozumienia. Dzisiaj ma być wznowiony strajk. Władze województwa zaproponowały pielęgniarkom takie same rozwiązania, jak dyrekcja szpitala - zawieszenie akcji strajkowej do czasu podpisania kontraktu tej placówki z NFZ na 2008 rok. Pielęgniarki z Suwałk chcą podwyżki płacy o minimum 500 zł brutto od 1 października.

Więcej www.ozzpip.org.pl

■  NAUCZYCIELE CHCĄ WYŻSZYCH PŁAC. Przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie odbyła się pikieta ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Domaga się on 50-proc. wzrostu płac zasadniczych nauczycieli. Protestuje przeciwko zapisom dotyczącym płac nauczycieli w projekcie budżetu na przyszły rok. Według ZNP w przyszłym roku pensje nauczycieli nie wzrosną, lecz zmaleją.

Więcej www.znp.edu.pl

■  BARKA POMAGA IMIGRANTOM. Kilkadziesiąt osób szukających pomocy odwiedza każdego dnia Centra Integracji Migrantów w Londynie i Dublinie. - Pomagamy tym z emigrujących za pracą, którzy nie radzą sobie w tamtejszych warunkach - powiedziała na konferencji Sieć Centrów Integracji Migrantów Zarobkowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Polsce Barbara Sadowska - założycielka Fundacji Barka.

Więcej www.barka.org.pl

■  POTRZEBNE KATEDRY POLSKICH STUDIÓW ZA GRANICĄ. Rząd, organizacje pozarządowe i przedstawiciele biznesu powinni finansować katedry polskich studiów na zagranicznych uczelniach. - W interesie Polski jest to, by na uczelniach zagranicznych, najlepiej tych najbardziej znanych, były stałe, bardzo dobrze działające placówki naukowe, kształcące nie tylko polonistów, ale ludzi wszelkich specjalności. Później, działając w dyplomacji, gospodarce, polityce, dziennikarstwie i nauce, będą oni działali na rzecz podnoszenia rangi Polski na arenie międzynarodowej - powiedział na konferencji w Belwederze wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Włodzimierz Bolecki.

Więcej www.fnp.org.pl