Bezrobotni, którzy przez co najmniej rok byli bez pracy, będą mogli z unijnych środków uzyskać 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Pieniądze na założenie biznesu są zarezerwowane w ramach Działania 6.2 w programie Kapitał Ludzki 2007-2013.
- W tym roku do podziału będzie 57 mln euro. Do 2013 roku UE na uruchamianie nowych firm - 340,7 mln euro - mówi Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
O pieniądze z UE może ubiegać się osoba, która nie była zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednak bezrobotny, który otrzyma wsparcie finansowe, nie może ubiegać się o dotację z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie wsparcie takie wynosi równowartość pięciu średnich pensji.
- Z pomocy finansowej nie może też skorzystać osoba, która miała zarejestrowaną działalność gospodarczą w ciągu roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia - wyjaśnia Stanisław Krakowski.
Nie jest wymagany żaden wkład własny ze strony przyszłych przedsiębiorców. Wsparcie na założenie firmy jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że nowe przedsiębiorstwo przetrwa na rynku co najmniej 12 miesięcy. Bezrobotny będzie musiał zwrócić pieniądze, jeśli zlikwiduje firmę przed upływem tego okresu. Rozpoczęcie możliwości ubiegania się o pieniądze z funduszu unijnego jest możliwe od niedawna, tj. 26 maja, kiedy to weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. nr 90, poz. 557). Większość regionów ogłosiła konkursy w czerwcu. Tak stało się np. w Opolskiem, na Dolnym Śląsku, Świętokrzyskiem i na Mazowszu.
- Ocena złożonych wniosków potrwa dwa, trzy miesiące - mówi Michał Bury z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Funduszy Unijnych.
Potem zostanie podpisana umowa z instytucjami, które otrzymały wsparcie finansowe, tzw. operatorami. Otrzymają oni pieniądze jesienią. Wtedy rozpoczną rekrutację przyszłych przedsiębiorców.
- Pierwsze pieniądze na założenie firmy będą wypłacane pod koniec roku - mówi Michał Bury.
Taki tryb podziału pieniędzy oznacza, że najpierw będą się o nie starać wojewódzkie urzędy pracy lub inne uprawnione instytucje regionalne (np. urzędy marszałkowskie). Następnie przekażą one środki do różnych instytucji, np. firm szkoleniowych czy powiatowych urzędów pracy, które będą bezpośrednio udzielać pomocy bezrobotnym.
Instytucja, która otrzyma pieniądze, będzie świadczyła wobec przyszłych przedsiębiorców trzy rodzaje usług: obowiązkowe szkolenia i doradztwo, wypłatę grantu i udzielanie przez okres od 6 do 12 miesięcy wsparcia pomostowego obejmujące doradztwo przy w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Pakiet trzech usług musi być oferowany łącznie i dlatego osoby, które chcą założyć własną firmę, muszą najpierw przejść szkolenie, potem uzyskać pozytywną ocenę ze strony operatora, a dopiero wtedy otrzymają pieniądze.
Pieniądze na założenie biznesu są zarezerwowane w ramach Działania 6.2 w programie Kapitał Ludzki 2007-2013. / ST