Komisja Europejska przyjęła w poniedziałek rozporządzenie, które umożliwi państwom członkowskim udzielanie pomocy publicznej bez konieczności zgłaszania tego faktu Brukseli - podała Komisja Europejska w komunikacie.

Rozporządzenie, tzw. regulacja blokowa, przewiduje, że pomoc udzielana m.in. na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, badań naukowych, innowacji, rozwoju regionalnego, zatrudnienia oraz ochrony środowiska będzie zatwierdzana przez KE automatycznie.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji, rozporządzenie ma zachęcić państwa członkowskie do udzielania pomocy, której efektem byłoby zwiększenie zatrudnienia i konkurencyjności Europy, ale także ogranicza obciążenie administracyjne władz, beneficjentów pomocy i KE.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes uważa, że "nowe zasady tworzą przejrzyste ramy prawne, umożliwiające państwom członkowskim udzielanie pomocy ukierunkowanej na tworzenie miejsc pracy, zwiększanie konkurencyjności i poprawę stanu środowiska naturalnego bez konieczności angażowania w ten proces Komisji". KE zapewnia, że rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni.