Zmiany w kolejnych ustawach i Kodeksie pracy - takie konsekwencje, według Konfederacji Pracodawców Polskich, powinien przynieść wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym przepisy dające członkom związków zawodowych przywilej wyboru do rad pracowników są niezgodne z konstytucją.

Orzeczenie TK zostało wydane we wtorek i dotyczy przepisów zawartych w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Skargę do Trybunału wniosła KPP. Przepisy przestaną obowiązywać po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Zdaniem eksperta KPP Moniki Gładoch zmian wymagają: ustawa o europejskich radach zakładowych, ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej oraz ustawa o spółdzielni europejskiej.

Gładoch uważa też, że sformułowanie przez TK zasady negatywnej wolności związkowej (brak przynależności do związku zawodowego nie może wpływać na sytuację pracowniczą) powinno przynieść skutek w postaci zmiany przepisów Kodeksu pracy dot. konsultacji pracodawców ze związkami zawodowymi w wypadku rozwiązania umów o pracę.

"Zgodnie z ich aktualną treścią, z prawa do ochrony korzystają tylko członkowie organizacji pracowników lub tacy, na chronienie których związek zawodowy wyraził zgodę. Pozostali są jej pozbawieni" - wyjaśnia.

KPP przypomina, że po wyroku Trybunału ustawodawca powinien rozważyć czy rady wybrane według dotychczasowych zasad powinny funkcjonować do końca swoich kadencji (trwających cztery lata). "Byłoby to dobrym rozwiązaniem ze względu na interesy pracowników oraz dla poszanowania rozpoczętego w firmach dialogu między pracodawcami a obecnymi radami" - ocenia w przesłanym w czwartek PAP komunikacie KPP.

Organizacja ta proponuje też, by rady pracowników były wybierane przez tych wszystkich pracowników, którzy mają obecnie do tego prawo, jeśli na terenie ich przedsiębiorstwa nie działają związki zawodowe.

KPP podkreśla, że zmiana istniejących przepisów powinna nastąpić w przewidzianym czasie 12 miesięcy - w innym przypadku, gdy miejsca zakwestionowanych przepisów nie zajmą nowe, nastąpić może "chaos, spowodowany brakiem pewności czy istniejące wówczas rady mogą dalej działać", czy też powinny zostać automatycznie rozwiązane.

Według KPP, obowiązujące przepisy są tym bardziej niesprawiedliwe, iż do związków zawodowych w Polsce należy mniej niż 10 proc. wszystkich zatrudnionych.

Organizacja pracodawców będzie dążyć do kolejnych zmian ustawodawstwie

Organizacja pracodawców zapowiada też, że będzie dążyć do kolejnych zmian w polskim ustawodawstwie - KPP uważa, że przepisy, według których na terenie jednego przedsiębiorstwa może działać nawet kilkadziesiąt związków zawodowych, są szkodliwe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Dodatkowo będzie też ubiegać się o zmianę zasad finansowania tzw. etatów związkowych "poprzez jasny zapis, że to związek ponosi koszty swojej działalności, w tym "etatów"".

Zgodnie z aktualną ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, rady pracowników powinny funkcjonować w podmiotach gospodarczych zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Rada pracowników jest nowym przedstawicielstwem pracowników funkcjonującym u pracodawców, obok dotychczasowych przedstawicielstw, a w szczególności obok zakładowych organizacji związkowych.

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce - powstała w 1989 roku. Reprezentuje ponad 6 tys. firm, zatrudniających przeszło 2 mln pracowników.