Żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę lub rentę nie mogą zlecić wypłaty świadczenia spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do ministra obrony narodowej o nowelizację przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 z późn. zm.). Domaga się on zmiany art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy po to, żeby żołnierze mogli otrzymywać emerytury i renty także na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą oni otrzymywać świadczenia na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty. Natomiast w systemie powszechnym renciści i emeryci otrzymują emerytury z ZUS także na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Zdaniem RPO taka sytuacja prawna dyskryminuje żołnierzy zawodowych.