Zmiana prawa Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał 60 dni, a nie 30, jak dotychczas, na rozpatrzenie wniosku o skierowanie pacjenta na leczenie uzdrowiskowe.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, który ma umożliwić prowadzenia rehabilitacji uzdrowiskowej. W pierwszej wersji projektu resort zdrowia proponował, żeby ta forma leczenia była przeznaczona dla pacjentów po wykonanym zabiegu endoprotezoplastyki stawowej. Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował jednak rozszerzenie proponowanych zmian również o pacjentów, którzy przeszli inne zabiegi. Ponadto wydłużeniu ma ulec okres rozpatrywania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez fundusz do 60 dni (obecnie jest to 30 dni). Dłuższy okres jego rozpatrywania wynika m.in. z tego, że w oddziałach NFZ brakuje lekarzy specjalistów z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, którzy jako jedyni mogą oceniać zasadność takiego skierowania.

Projekt rozporządzenia wprowadza również zasadę, iż lekarz wystawiający skierowanie na kolejne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych powinien to robić nie częściej niż raz na 12 miesięcy od daty określającej koniec ostatniego pobytu w uzdrowisku.

Termin nadsyłania uwag do projektu mija 27 lipca.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl