Losowanie do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie, nie zgłosiły się do żadnego funduszu.

Obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

Z losowania wyłączone są trzy największe pod względem liczby członków fundusze emerytalne.