Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi kolejne losowanie do Otwartych Funduszy Emerytalnych 31 lipca. ZUS przypomina, że kto nie chce być wylosowany powinien sam, jak najszybciej, wybrać swój fundusz.

Losowanie do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie, nie zgłosiły się do żadnego funduszu.

Obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie.

Z losowania wyłączone są trzy największe pod względem liczby członków fundusze emerytalne.