Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców i artystów, wybranych osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w lipcu i sierpniu stanowić będzie kwota nie niższa niż 1625,48 zł (tj. 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kw. 2007 r., które wyniosło 2709,14 zł). Podstawa ta jest taka sama jak w czerwcu, jednak ze względu na obniżkę składki rentowej (z 13 proc. do 10 proc. podstawy wymiaru), zmieni się wysokość składek opłacanych za te miesiące w sierpniu i we wrześniu. Składki te nie mogą być niższe od kwot:

- 317,29 zł - na ubezpieczenie emerytalne (tak jak dotychczas),

- 162,55 - na ubezpieczenie rentowe (dotychczas 211,31),

- 39,82 zł - na ubezpieczenie chorobowe (jak dotychczas),

- 39,82 - na Fundusz Pracy (jak dotychczas).

Ponadto osoby te muszą, po samodzielnym ustaleniu stopy procentowej, opłacić składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najczęściej wynosi ona 1,8 proc. podstawy wymiaru, czyli obecnie 29,26 zł.

Przedsiębiorcy opłacają też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę jej naliczania stanowi w okresie czerwiec - sierpień zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2053,34 zł (czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w I kwartale 2007 r., które wyniosło 2737,78 zł). Składka wynosi 9 proc. tej kwoty, czyli 184,80 zł.

Osoby prowadzące własne firmy zapłacą więc za lipiec i sierpień do ZUS z tytułu wszystkich składek 773,55 zł, tj. o 48,76 zł mniej niż za czerwiec (jeśli opłacają dobrowolną składkę chorobową, a wypadkową w wysokości 1,8 proc.). Do tej pory wpłacały z tytułu wszystkich składek 822,31 zł.

Od lipca zmienia się też wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność z tzw. preferencyjną podstawą wymiaru (30 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 280,80 zł). Ich składka na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe wyniesie tyle co dotychczas (odpowiednio 54,81 zł i 6,88 zł), ale składka na ubezpieczenie rentowe obniży się do 28,08 zł (spadnie z 36,50 zł). Osoby te zapłacą też, jak pozostali prowadzący działalność, składkę zdrowotną w wysokości 184,80 zł.

BARTOSZ MARCZUK

bartosz.marczuk@infor.pl