Wskaźnik bezrobocia wyniósł we wrześniu 11,6 proc. - podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej wynosił 11,9 proc., a przed rokiem 15,2 proc. Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje się w województwach warmińsko-mazurskim (19 proc.) zachodniopomorskim (16,7 proc.) i kujawsko-pomorskim (15,2 proc.). Najniższa w województwie wielkopolskim (8,3 proc.), mazowieckim (9,5 proc.) i małopolskim (9,0 proc.). GUS podaje jednak, że w stosunku do września ubiegłego roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach.

Z 1,77 mln osób bezrobotnych większość (1,06 mln) stanowią kobiety. Niemal połowa osób zarejestrowanych jako bezrobotne (48,1 proc.) to osoby długotrwale bezrobotne. Oznacza to, że pracy szukają już ponad 12 miesięcy. Tylko co dziesiąty bezrobotny pozostaje bez pracy krócej niż miesiąc.

GUS odnotował również spadek osób młodych (do 24 lat), zarejestrowanych jako bezrobotne. Obecnie stanowią one 19,3 proc. wszystkich bezrobotnych, a rok wcześniej 22 proc.

Tylko 231 tys. (11,6 proc.) zarejestrowanych w urzędach pracy osób ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Dla porównania w III kwartale ubiegłego roku 15,2 proc. bezrobotnych otrzymywało zasiłek.

BARTOSZ MARCZUK

bartosz.marczuk@infor.pl