W przyszłym roku środki budżetowe przeznaczane na funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego mają wzrosnąć do 1,7 mld zł.
Minister zdrowia Ewa Kopacz, oprócz zwiększenia środków publicznych na ratownictwo medyczne w 2008 roku, zobowiązała się również do wystąpienia do szefa resortu finansów o przeznaczenie pieniędzy na ratownictwo medyczne z rezerwy celowej. Zostałyby one przekazane województwom jeszcze w tym roku. Jednocześnie system ratownictwa medycznego ma być dofinansowany z funduszy europejskich. Do 2013 roku z pieniędzy tych zostanie zakupionych m.in. około 600 ambulansów ratunkowych.
- Zwiększenie środków budżetowych na funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego, było jednym z postulatów naszego środowiska. Dlatego też zdecydowaliśmy zawiesić planowaną na lipiec akcję protestacyjną - mówi Jacek Szarek, przewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność.
Zawierając porozumienie z ratownikami, Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się także do przygotowania projektu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Prace nad nim już trwają. Projekt ma być przekazany do Sejmu w II półroczu tego roku. Ma on przede wszystkim doprecyzować przepisy dotyczące wykonywania zawodu ratowników. Ponadto zmienić się mają zasady finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze zakłada, że stawki w szpitalnych oddziałach ratunkowych byłyby uzależniony od poziomu ich referencyjności. Drugi scenariusz zakłada finansowanie SOR wyłącznie przez budżet.