■ BEZROBOCIE NIŻSZE NIŻ ZAKŁADANO. Stopa bezrobocia w październiku zmniejszy się do 11,3 proc. z szacowanych 11,6 proc. we wrześniu - powiedziała wiceminister pracy i polityki społecznej Halina Olendzka. - Skorygowaliśmy dane za wrzesień do 11,6 proc. z 11,7 proc. wcześniej - powiedziała. Na koniec roku może to być 11,0-11,2 proc. - dodała.

Więcej www.mpips.gov.pl

■ ZAKAZ HANDLU W ŚWIĘTA DLA OSÓB NA ETATACH. Zakaz pracy w 12 dni świątecznych w roku w placówkach handlowych będzie dotyczył pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę - przypomina resort pracy. Dotyczy on przede wszystkim super- i hipermarketów. Nowe przepisy wprowadzające zakaz pracy wchodzą w życie 26 października. Placówki handlowe będą mogły być otwarte w święta, jeśli pracę wykonywaliby ich właściciele lub inne osoby pracujące na podstawie umów cywilnych.

Więcej www.mpips.gov.pl

■ PIELĘGNIARKI BĘDĄ WIĘCEJ ZARABIAĆ. Pielęgniarki porozumiały się z dyrekcją Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Od listopada otrzymają po 200 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego wraz z wyrównaniem za październik, które zostanie wypłacone w I kwartale przyszłego roku. Pod koniec tygodnia także pielęgniarki ze szpitala im. Barlickiego w Łodzi podpisały porozumienie z dyrekcją o podwyżce płac. Ich wynagrodzenie ma wzrosnąć średnio o 760 zł brutto. Natomiast pielęgniarki i położne ze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (woj. podlaskie) strajkowały wczoraj przez cztery godziny, odchodząc od łóżek pacjentów. Od dzisiaj mają codziennie przedłużać strajk o godzinę.

Więcej www.ozzpip.org.pl

■ CHORZY PROSZĄ O OBNIŻKĘ CENY LEKU. Chorzy na padaczkę zwrócili się do wiceministra zdrowia Bolesława Piechy, aby ważny w ich terapii lek Keppra był całkowicie refundowany lub dostępny za odpłatnością ryczałtową. Obecnie lek jest płatny w 100 proc. przez pacjentów i kosztuje około 400 zł. W przypadku wpisania go na listy leków refundowanych z 30-proc. odpłatnością dla pacjenta będzie kosztować około 150 zł.

■ SZPITAL DONIÓSŁ NA KOMORNIKA. Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim złożyła do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika. W swych dokumentach nie może doszukać się rozliczenia ponad 50 mln zł, które zajął. Lecznica jest zadłużona na prawie 300 mln zł. Każdego miesiąca komornik pobiera z jej konta ponad 2 mln zł na spłatę wierzycieli. Same koszty komornicze wynoszą 300 tys. zł miesięcznie - dodał rzecznik.