Wskaźnik bezrobocia w Polsce jest już niższy niż w czterech krajach UE.
Wskaźnik bezrobocia w 27 krajach UE wyniósł w maju tego roku 6,8 proc. - podał wczoraj Eurostat. Bez pracy w Unii pozostaje 16,2 mln osób. Najniższe bezrobocie notują Dania, Holandia, Cypr. Nie przekracza tam 4 proc., a w Danii wynosi zaledwie 2,7 proc. Najwyższe bezrobocie jest na Słowacji. Wynosi 10,5 proc.
W Polsce wskaźnik bezrobocia (7,5 proc.) jest już bliski średniej w UE. Co więcej, w maju po raz pierwszy od maja 2004 r. Polska wyprzedziła pod tym względem nie tylko Słowację, ale także trzy inne kraje UE. Wyższe bezrobocie jest w Hiszpanii (9,9 proc.), Grecji (7,8 proc.) i na Węgrzech (7,6 proc.). Eurostat zwraca uwagę, że w Polsce bezrobocie maleje najszybciej ze wszystkich krajów UE. Wskaźnik ten zmalał u nas w ciągu roku z 9,8 proc. do 7,5 proc.
Eurostat inaczej określa wskaźnik bezrobocia niż poszczególne kraje (u nas robi to GUS). Definiując bezrobotnego, bierze pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy.