Jedynie przedsiębiorcy, którzy do 20 lipca zmienią dane firmy, mogą wystąpić do ZUS o nowy niekwalifikowany podpis ważny 12 miesięcy.
ZUS tylko do 20 lipca będzie odnawiać lub wydawać nowe certyfikaty niekwalifikowane płatnikom składek przekazującym dokumenty rozliczeniowe drogą elektroniczną.
- Nowe certyfikaty będą wydawane wyłącznie firmom, które rozpoczęły działalność lub zmieniły niektóre dane podane wcześniej w zgłoszeniu o wydanie niekwalifikowanego podpisu - mówi Agnieszka Orłowska z Biura Prasowego ZUS.
Jeśli więc istniejąca od kilku firma zmieni na przykład siedzibę lub nazwę, może wystąpić do 20 lipca tego roku o przyznanie nowego certyfikatu niekwalifikowanego. Będzie ważny 12 miesięcy.
ZUS zastrzega jednak, że nie będzie wydawać nowych, 12-miesięcznych certyfikatów firmom, które musiały unieważnić wcześniej otrzymany certyfikat. Jego powodem może być m.in. utrata lub zniszczenie dyskietki komputerowej, na której był zapisany niekwalifikowany certyfikat. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, ZUS chciał w ten sposób zabezpieczyć się przed osobami, które chciały uzyskać nowy, niekwalifikowany certyfikat.
- Takie firmy w przypadku unieważnienia niekwalifikowanego certyfikatu, którego termin ważności przekraczał 20 lipca, otrzymają jego duplikat, ale tylko z datą ważności wcześniej wystawionego certyfikatu - wyjaśnia Agnieszka Orłowska.
ZUS informuje, że do 3 sierpnia będzie przedłużał o rok ważność niekwalifikowanych certyfikatów (ma bowiem na to 14 dni) tym płatnikom, których certyfikaty stracą ważność do 20 lipca.