Z badań CBOS wynika, że zdecydowana większość ankietowanych (72 proc.) uważa, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia psychicznego ludzi i zwiększają zagrożenie chorobami psychicznymi. Zaprzecza temu niemal co piąty badany (18 proc.).

Za czynnik najbardziej zagrażający zdrowiu psychicznemu respondenci uznają bezrobocie

Według badań CBOS za czynniki najbardziej zagrażające zdrowiu psychicznemu respondenci uznają: bezrobocie (62 proc.), kryzys rodziny (53 proc.), nadużywanie alkoholu i narkotyków (46 proc.), biedę (37 proc.), a także niepewność jutra (24 proc.), nadmierne tempo życia (20 proc.) i złe stosunki między ludźmi (17 proc.).

Jak wykazują badania CBOS, znaczna większość Polaków (69 proc.) opowiada się za utworzeniem Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), którego zadaniem byłoby zapobieganie zagrożeniom zdrowia psychicznego i unowocześnienie lecznictwa psychiatrycznego. Co ósmy badany (13 proc.) uznaje tę inicjatywę za niepotrzebną.

Zwolennicy NPOZP w zdecydowanej większości (80 proc.) popierają jego utworzenie nawet, gdyby oznaczało to konieczność ograniczenia wydatków na inne ważne cele społeczne.

Sondaż CBOS została zrealizowany w dniach 6-9 czerwca tego roku na 1107-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.