Zmiana prawa Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym będą miały prawo do znieczulenia ogólnego przy wykonywaniu świadczeń stomatologicznych.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dostępu do gwarantowanych świadczeń dentystycznych.

Nowe rozporządzenie rozszerza kręg osób, u których w trakcie leczenia stomatologicznego stosuje się znieczulenie ogólne oraz kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z 2004 roku w tej sprawie, jedynie osoby upośledzone umysłowo w stopniu znacznym i głębokim miały zapewnione te świadczenia w przypadku wykonywania usług stomatologicznych opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Resort zdrowia proponuje, aby przepis ten rozszerzyć na wszystkie osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dokumentem potwierdzającym ich prawo do tych świadczeń będzie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są wydawane przez powiatowe lub wojewódzkie zespoły ds. orzekania.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■  Rozporządzenie z 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (Dz.U. nr 261, poz. 2601).