Dokumenty dokumenty w sprawie rent strukturalnych przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tym roku zmieniły się nieco przepisy. Rozszerzona została między innymi definicja stażu pracy. Dawniej, aby go potwierdzić konieczne było zaświadczenie z KRUS, teraz wystarczy akt własności posiadania gospodarstwa. Utrzymano natomiast inne podstawowe kryteria.

Rentę może otrzymać rolnik, który między innymi: ukończył 55 lat, prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą przez co najmniej 10 lat i posiada przynajmniej hektar użytków rolnych.

Rolnicy zainteresowani tą formą wsparcia dokumenty powinni złożyć dosyć szybko. W całym kraju może zostać przyjętych 7200 wniosków.

Obecnie renta wynosi 954 złote miesięcznie. Rolnik może ją pobierać do 65 roku życia.