Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą już składać wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Resort rolnictwa zliberalizował przepisy dotyczące przekazywania gospodarstw.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie unijnych rent strukturalnych. Obecnie rolnikom będzie łatwiej znaleźć chętnych do przejęcia od nich gospodarstwa. Nowe zasady wprowadza rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 108, poz. 693).
Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i uzupełnienie warunków, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o rentę strukturalną i przejmujący od nich gospodarstwa rolne. Podstawowa zmiana dotyczy definicji stażu pracy przejmującego gospodarstwo. Zgodnie z nią za staż pracy uprawniający do przejęcia gospodarstwa będzie uznawany nie tylko okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, ale także prowadzenia gospodarstwa dzierżawionego od innego rolnika. Dodatkowo za okres stażu uprawniającego do przejęcia gospodarstwa będzie uznawana praca w gospodarstwie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.