• NOWE PRAWO Jutro ZUS udostępni na stronie internetowej dane techniczne umożliwiające przygotowanie nowego programu
  • Firmy produkujące oprogramowanie będą mogły przygotować programy zastępujące Płatnika
  • Nie wiadomo, kiedy pierwsi użytkownicy będą mogli przesyłać dokumentację do ZUS, korzystając z nowych programów
Od jutra jedyny program służący do komunikowania się przedsiębiorców z ZUS, tj. Płatnik, będzie mógł mieć konkurentów. Wchodzą bowiem w życie przepisy, które powodują, że specyfikacja techniczna programu pocztowego KSI Mail będzie traktowana jako informacja publiczna. Musi więc być udostępniona przez ZUS wszystkim chętnym, którzy chcą napisać programy konkurencyjne do programu Płatnik.
Chodzi o to, aby tak jak Płatnik umożliwiały przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych, imiennych raportów, deklaracji rozliczeniowych oraz korekt.
Nowe przepisy
21 lipca wchodzi w życie art. 40 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 z późn. zm.), który zmienia ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Zmiana ta powoduje, że płatnicy będą mogli przekazywać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe z wykorzystaniem alternatywnych do programu Płatnik programów interfejsowych wytworzonych przez dowolnego producenta.
Ustawodawca nałożył na ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego obowiązek wydania rozporządzenia, w którym zostaną przedstawione wymagania, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty w formie dokumentu elektronicznego poprzez transmisję danych. Jak się dowiedzieliśmy w Biurze Prasowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, resort ten obecnie nie sprawuje nadzoru nad ZUS i nie wiadomo, jak ostatecznie zostanie rozwiązana sprawa rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie.
Dodatkowo rozporządzenie to musi uwzględniać zasadę równego traktowania wszystkich powszechnie używanych w kraju systemów operacyjnych oraz umożliwiać stosowanie oprogramowania dostosowanego do używanych platform systemowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych.
Ujawnienie danych
Z informacji przekazanej przez Aleksandrę Bełkowską z Biura Prasowego ZUS wynika, że już jutro Zakład udostępni na swojej stronie internetowej zestawienie używanych do przekazywania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych struktur i formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. W ten sposób Zakład zrealizuje obowiązek wynikający z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Organ rentowy jednocześnie informuje, że udostępni także twórcom produktów alternatywnych dla Płatnika oprogramowanie testowe wraz z dokumentacją zawierającą opis procedur weryfikacyjnych. Na podstawie tej dokumentacji producenci oprogramowania będą mogli potwierdzić zgodność swoich produktów z wymaganiami określonymi przez ZUS.
Oprogramowanie alternatywne, zwane interfejsowym, będzie mogło działać na tych systemach operacyjnych, na które zostanie utworzone. Dodatkowo musi ono spełniać wymagania określone w ustawie o informatyzacji oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. nr 212, poz. 1766). Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy płatnik będzie mógł wybrać odpowiadający mu program, jaki będzie dostępny na rynku. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej platformie będzie on działał, czy będzie to Windows, Linux czy Mac.
- Wszystkie nietypowe sytuacje związane z przysyłaniem dokumentów z wykorzystaniem oprogramowania interfejsowego będą analizowane indywidualnie. Wprowadzona ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne zasada przeprowadzania testów oprogramowania interfejsowego ma zapobiec tego typu sytuacjom. ZUS ze swojej strony dokłada wszelkiej staranności, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji - wyjaśnia Aleksandra Bełkowska.
Testy programów
Według ZUS obowiązkiem firmy udostępniającej taki program innym użytkownikom będzie przeprowadzenie testów akceptacyjnych, czyli badania oprogramowania interfejsowego na podstawie opublikowanych przez ZUS przypadków i scenariuszy testowych. Potwierdzają to sami programiści.
- Na autorze programu spoczywa obowiązek przetestowania swojego modułu według specyfikacji testowej udostępnionej przez ZUS. Producent oprogramowania nie ma innych obowiązków niż te wynikające właśnie z przeprowadzania tych testów - wyjaśnia Sergiusz Pawłowicz, współautor programu Janosik, który jako pierwszy próbował przełamać monopol Płatnika.
Nowy produkt
Zdaniem ekspertów przedsiębiorcy chętnie będą korzystać z alternatywnych programów. Co prawda program Płatnik przygotowany przez firmę Prokom jest bezpłatny, lecz do jego zainstalowania niezbędny jest system operacyjny Windows firmy Microsoft. Wiele jednak firm korzysta z komputerów firmy Apple, a tym samym systemów operacyjnych Mac. Dużo zwolenników ma także Linux, który bezpłatnie udostępnia swoje legalne oprogramowanie. W praktyce więc firmy zatrudniające ponad pięciu pracowników, które mają obowiązek przesyłania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, musiały dodatkowo kupować kosztowny system operacyjny Windows tylko po to, aby komunikować się z ZUS.
Obecnie program Płatnik jest udostępniany bezpłatnie przez ZUS. Według informacji przekazanych przez Aleksandrę Bełkowską, mimo że przepisy zwalniają z obowiązku udostępniania programu Płatnik, to Zakład nadal będzie bezpłatnie udostępniał aktualne wersje tego programu.
- Jestem przekonany, że w najbliższym czasie dziesiątki firm dostarczających oprogramowanie księgowo-płacowe dołączą moduł transmisji z ZUS, powodując, że Płatnik przestanie być potrzebny - dodaje Sergiusz Pawłowicz.
Według niego także program pocztowy Janosik napisany specjalnie do tego, aby przekazywać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe, może okazać się niepotrzebny jako osobny program. Prawdopodobnie będzie częścią pakietu programów dla osób prowadzących księgowość.
- Ponieważ cena modułu do transmisji danych do ZUS będzie już wliczona w koszty programów księgowo-płacowych, to płatnicy powinni odczuć obniżenie kosztów bezpośrednich - zapewnia Sergiusz Pawłowicz.
Nie wiadomo jednak, kiedy takie programy będą dostępne.
BOŻENA WIKTOROWSKA
Nowe zasady wysyłania dokumentów do ZUS / DGP