Zmiana prawa Pracodawcy nie mogą zwalniać z pracy członków zespołów negocjacyjnych ustalających zasady połączenia spółek transgranicznych.

W przypadku powstania spółek transgranicznych, przedstawiciele załogi wchodzący w skład specjalnego zespołu negocjacyjnego, przedstawicielskiego, rady nadzorczej powstałej w wyniku połączenia się spółek transgranicznych będą specjalnie chronieni. Pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć im ani rozwiązać stosunku pracy. Ochrona ta będzie obowiązywać w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu. Dodatkowo na zwolnienie takiego pracownika zgodę musi wyrazić zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli nie jest on reprezentowany przez zakładową organizację związkową, decyzję taką musi zaakceptować okręgowy inspektor pracy.

Takie zasady ochrony pracowników przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wynikają one z projektu ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek. Podstawowym celem projektu nowej ustawy jest implementacja przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/ 56/ WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych oraz uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniki ich połączenia.

Dyrektywa ta wprowadziła generalną zasadę, że kwestie udziału pracowników w zespołach negocjacyjnych, zespołach przedstawicielskich oraz radach nadzorczych lub radach administrujących spółek będą regulowane przez przepisy krajowe państwa członkowskiego, w którym znajdzie się siedziba powstałej spółki. Jednak będzie to możliwe tylko w przypadku, jeśli przepisy takie istnieją. Ponieważ w polskim prawie nie ma powszechnego systemu uczestnictwa pracowników w organach spółek kapitałowych, konieczne jest zatem stworzenie systemu uczestnictwa pracowników w czasie łączenia się spółek. Dodatkowo nowa spółka powstała w wyniku połączenia dwóch firm musi podjąć środki mające na celu zapewnienie praw pracowników zatrudnionych w innych spółkach krajowych. I to także tych przyłączonych do spółki transgranicznej w ciągu trzech lat od daty rejestracji nowej firmy.

Warto wiedzieć, że pracodawcy, którzy będą blokować powstanie zespołów negocjacyjnych lub przedstawicielskich, a w ich spółkach nie działają związki zawodowe, muszą się liczyć z karą. Przygotowany przez resort pracy projekt ustawy zakłada ograniczenie wolności albo karę grzywny. Ustawa może wejść w życie 15 grudnia 2007 r.

BOŻENA WIKTOROWSKA

bozena.wiktorowska@infor.pl