We wtorek wchodzi w życie nowy system rozliczeń NFZ ze szpitalami, oparty o Jednorodne Grupy Pacjentów (JGP). Przyporządkowuje on pacjentów z różnymi dolegliwościami do grup, których leczenie wiąże się z jednolitymi kosztami i podobnym podejściem diagnostycznym.

Grupy wyznacza się na podstawie rozpoznania procedur medycznych, jakie będą wykorzystywane w leczeniu oraz wieku pacjenta i czasu pobytu w szpitalu. Grupy określa się dla minimum 300 przypadków w ciągu roku i/lub wartości świadczeń powyżej 1,5 mln zł. Każda z grup została zdefiniowana przez zbiór specjalnych kodów. Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia średnia wartość punktu rozliczeniowego w nowym systemie wynosić będzie 48 zł.

Przez pierwsze trzy miesiące po wprowadzeniu nowych zasad rozliczania kosztów świadczeń medycznych udzielanych przez szpitale będzie obowiązywać okres przejściowy - w razie kłopotów dyrektorzy placówek będą mogli zastosować tzw. uproszczoną sprawozdawczość.

System JGP jest zalecany do rozliczeń ze szpitalami przez UE. Jak przewiduje NFZ, wprowadzenie nowych zasad wymusi na zoz-ach zwiększenie efektywności pracy, uprości zasady rozliczania szpitali, zmniejszy liczbę pozycji katalogowych, wprowadzi jednoznaczne definicje i opisy świadczeń, dzięki czemu poprawi się rentowność zoz-ów. NFZ przekonuje, że pod warunkiem właściwego kodowania procedur system JGP gwarantuje wzrost przychodów.

Wprowadzenie nowego systemu oznacza dodatkowe pieniądze dla szpitali

Według szacunków NFZ po wprowadzeniu systemu przychody szpitali zwiększą się średnio o 12 proc. Największe kłopoty, jakie mogą towarzyszyć zmianie systemu, to błędy w kodowaniu (problemy z przyporządkowaniem procedury do odpowiedniej grupy) oraz niewydolność struktury informatycznej.

Dla pracowników szpitali, którzy będą posługiwać się nowym systemem, NFZ zorganizował intensywne szkolenia. Przeznaczone na nie zostanie 1,1 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeszkolonych zostanie 1300 pracowników szpitali oraz 200 funduszu. Szkolenia potrwają do 2010 roku.

Wprowadzenie nowego systemu oznacza dodatkowe pieniądze dla szpitali, które pochodzić będą z nadwyżek funduszu za ubiegły rok. W ciągu pierwszych trzech miesięcy obowiązywania systemu JGP do szpitali ma wpłynąć dodatkowe 1,3 mld zł, a do końca roku - kolejne 1,5 mld.