Lista uprawnionych do emerytur pomostowych może się poszerzyć m.in. o stewardesy, osoby pracujące przy produkcji suchego lodu i o nauczycieli pracujących z młodocianymi przestępcami.
Dopiero w przyszłym tygodniu eksperci medycyny pracy w zespole ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej będą pracować nad definicją pracy o szczególnym charakterze przygotowanymi przez rząd. Wczorajsze rozmowy w tej sprawie zakończyły się fiaskiem.
- Wykaz prac uprawniających do emerytur pomostowych nie jest jeszcze zamknięty. Chociaż projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych, to zespół ds. ubezpieczeń społecznych nadal pracuje nad tym dokumentem - mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Do tej pory eksperci medycyny pracy ustalili wykaz czynników mających wpływ na pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach. Według prof. Danuty Koradeckiej, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, lista ta została rozszerzona o prace wykonywane w powietrzu, na wodzie oraz niskiej temperaturze. W sumie nowy wykaz zawiera 11 czynników więcej niż ten przygotowany przez stronę rządową.
- Dodaliśmy prace wykonywane w ekstremalnych warunkach zależnych wyłącznie od sił natury. Do tej grupy zostały zaliczone prace w niskich temperaturach, w ekstremalnej pozycji ciała, w warunkach obniżonego ciśnienia - mówi prof. Danuta Koradecka.
W efekcie lista prac uprawniających do emerytur pomostowych może zostać rozszerzona o personel lotniczy, osoby pracujące w chłodniach, pracowników spawających podwójne kadłuby statków.
Nadal wiele emocji wywołuje przyznanie nauczycielom uprawnień do emerytur pomostowych. Według Michała Boniego, sekretarza stanu w Kancelarii Premiera, tylko wychowawcy i nauczyciele pracujący w ośrodkach wychowawczych mają szansę uzyskać prawo do emerytur pomostowych.
- Osoby pracujące z młodocianymi przestępcami nie tylko sami są narażeni na utratę zdrowia lub życia, ale także ich praca ma wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Dlatego grupa ta może liczyć na wcześniejsze emerytury - zauważa prof. Danuta Koradecka.
Projekt ustawy o emeryturach pomostowych jeszcze w lipcu ma zostać przyjęty przez rząd.
- Dokument ten na początku września trafi do Sejmu. Pozwoli to parlamentarzystom rozpocząć nad nim prace, a jednocześnie umożliwi ich zakończenie w takim terminie, żeby pierwsze emerytury pomostowe zostały wypłacone w przyszłym roku - mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak. Według rządu, dalsze przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowych zasad dotyczących wcześniejszych emerytur byłoby zbyt kosztowne dla budżetu.
- Gdybyśmy wcześniej rozwiązali tę kwestię, ZUS wydawałby obecnie mniej o 4-5 mld zł rocznie - dodaje.
KTO MA MIEĆ PRAWO DO EMERYTUR POMOSTOWYCH
• urodzeni w latach 1949-1968
• zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie rozporządzenia z 1983 roku
• wykonujący pracę wymienioną w powstającym obecnie wykazie prac
• legitymujący się stażem w szkodliwych warunkach wynoszącym co najmniej 15 lat
• legitymujący się okresem składkowym i nieskładkowym w wysokości co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn
• musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy