Forma obsługi klientów jest bardzo różnorodna. Klienci mogą odwiedzić nasze placówki w każdym mieście wojewódzkim oraz w Koszalinie. Mogą też zamówić certyfikat w Banku Ochrony Środowiska.
• Czy fakt, że obecnie trwają prace nad przedłużeniem ważności niekwalifikowanych podpisów, powoduje spadek zainteresowania zakupami bezpiecznych e-podpisów?
- Na razie nie. Zgodnie z ustaleniami ZUS zainteresowanie nie powinno spadać. Nowe certyfikaty nie będą wydawane przez ZUS po 21 lipca 2008 r. Inni płatnicy mogą uzyskać certyfikaty wyłącznie na okres ważności aktualnie wykorzystywanych. Wynika z tego, że w ciągu najbliższego roku co miesiąc będzie wygasać kilkanaście tysięcy certyfikatów wydanych przez ZUS.
• Jakie są obecnie formy sprzedaży e-podpisów?
- Forma obsługi klientów jest bardzo różnorodna. Klienci mogą odwiedzić nasze placówki w każdym mieście wojewódzkim oraz w Koszalinie. Mogą też zamówić certyfikat w Banku Ochrony Środowiska. Mają również możliwość skorzystania z pośrednictwa ponad 300 naszych partnerów w całej Polsce. Umowy i zamówienia można składać przez internet. Oczywiście na końcu konieczne jest spotkanie, aby przekazać kartę z parą kluczy kryptograficznych.
• Czy brak informacji ze strony ZUS o planowanych zmianach przepisów nie powoduje, że płatnicy nie wiedzą, co robić.
- Przypomnijmy, że przepisy zostały uchwalone w lutym 2005 r., a więc 40 miesięcy temu. Nie można więc mówić o zaskoczeniu czy braku czasu na przygotowania. Za powstałe zamieszanie winiłabym nie tyle ZUS, choć ten także nie jest bez winy, lecz niezdecydowanie rządu. Od niemal dwóch lat sygnalizowaliśmy problem spiętrzenia ogromnej liczby płatników, którzy będą ubiegać się o e-podpis w krótkim czasie. Nowelizacja ustawy w podobnym brzmieniu, w jakim ma być przyjęta obecnie, była przez nas proponowana już jesienią 2006 r. Niestety, ani poprzedni rząd, ani ZUS nie wykazały nią zainteresowania. Skutkiem zamieszania jest nie tylko dezorientacja, ale także kolejne utwierdzenie obywateli w przekonaniu, że jak się bojkotuje prawo i obowiązki, to zawsze można wymóc zmianę prawa.