Do wypadków z udziałem dzieci dochodzi najczęściej przy pracach w rolnictwie. Przyczyną tego jest przede wszystkim brak nadzoru nad pracą dzieci oraz zły stan techniczny maszyn użytkowanych przez rolników - powiedziała wczoraj Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy.

- Zdarza się, że dzieci kierują traktorami, doczepiają do nich inne maszyny rolnicze, często przy niewyłączonym silniku - dodała.

Inspekcja przypomina o konieczności zapewnienia takim dzieciom opieki starszych. Jeśli mają one pracować np. w gospodarstwach rolnych nie należących do ich rodziców, pracodawca, oprócz uzyskania na to pozwolenia ich opiekuna oraz inspektora pracy, może powierzyć im wyłącznie prace lekkie.

Praca dziecka, zgodnie z kodeksem pracy, jest dozwolona wyłącznie na rzecz tych podmiotów, które prowadzą działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.