Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1.525,6 tys. osób, czyli spadła o 80,1 tys. (5,0%) wobec poprzedniego miesiąca i o 23,1% r/r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało wcześniej, że stopa bezrobocia spadła w tym okresie właśnie do 10,0%. Minister pracy Jolanta Fedak mówiła wczoraj, że wskaźnik ten spadnie na koniec tego roku do 9,5% wobec zapisanych w budżecie 9,9%.