Bezrobocie na koniec roku spadnie do ok. 9,5 proc. - przewiduje minister pracy Jolanta Fedak. Jak zapowiada, bardziej aktywna polityka rynku pracy po zmianie ustawy o promocji zatrudnienia może wpłynąć na aktywizację długotrwale bezrobotnych.

Fedak wzięła udział w seminarium i konferencji prasowej przygotowanych w związku z wizytą przedstawicieli Misji Komisji Europejskiej ds. flexicurity. Flexicurity to zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy.

Seminarium pod hasłem "Flexicurity i aktywna polityka zatrudnienia w Polsce" dotyczyło m.in. aktywnej polityki rynku pracy, zatrudnienia ludzi starszych, reemigracji polskich pracowników. Jak przypomniała na konferencji prasowej minister pracy, Rada Europejska w grudniu ubiegłego roku zatwierdziła umowę w sprawie wspólnych zasad idei flexicurity.

Komisja powołała także specjalną Misję, której celem jest wspieranie państw członkowskich w promowaniu wspólnych zasad stosowania flexicurity na szczeblu krajowym oraz rozpowszechnianie tej koncepcji w krajach Unii Europejskiej. Fedak podkreśliła, że Misja ma również przygotować na koniec tego roku raport o wdrażaniu idei flexicurity w krajach członkowskich.

Fedak zaznaczyła, że przedmiotem zainteresowania przedstawicieli Misji są kwestie związane z aktywną polityką rynku pracy, powrotem emigrantów zarobkowych oraz kształceniem ustawicznym.

Współprzewodniczący Misji, Komisarz UE ds. zatrudnienia, polityki społecznej i równości szans Vladimir Spidla, podkreślił, że w świecie, który przechodzi obecnie dynamiczne zmiany istotne jest utrwalenie europejskich wartości takich jak równość i solidarność. Ma w tym pomóc koncepcja flexicurity.

Przypomniał, że elementy koncepcji flexicurity to bardziej elastyczne i bezpieczne warunki umów zawieranych z pracownikami, strategia kształcenia się przez całe życie, nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego, skuteczna aktywna polityka rynku pracy oraz efektywny dialog społeczny.

Według Spidla, mimo trudności na rynkach finansowych, poziom bezrobocia w całej Unii, jak również w Polsce będzie systematycznie spadał. Dodał, że bardzo dobra sytuacja w Polsce, gdzie w ciągu czterech ostatnich lat liczba bezrobotnych spadła dwukrotnie, odzwierciedla dobrą sytuację na ogólnym rynku pracy w Europie.

Z kolei współprzewodniczący Misji, b. minister pracy Francji, senator, burmistrz Rambouillet (Francja) Gerard Larcher podkreślił, że przygotowywany przez Misję raport będzie zawierał zalecenia dla poszczególnych krajów. Zaznaczył, że każdy kraj wdraża zasady flexicurity na swój sposób, dostosowując do swoich warunków gospodarczych i społecznych.

Jak podkreślił współczynnik zatrudnienia seniorów, który jest jednym z elementów flexicurity, jest w Polsce bardzo niski i wynosi ok. 30 proc., gdy w Szwecji sięga nawet 75 proc.