Każdy, kto chce sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe, powinien odwiedzić stronę Talent Club, wykonać test i poczekać na informację zwrotną. Może się z niej dowiedzieć, jakiej pracy powinien szukać.
Strona www.talentclub.pl funkcjonuje dopiero od miesiąca - mówi Joanna Żuk z Fleishman-Hillard.
Odwiedziło ją do tej pory ponad 1,9 tys. osób.
- Co druga z nich założyła swój profil i zbadała swoje umiejętności - dodaje Joanna Żuk.
Na stronie tej można bowiem znaleźć testy i kwestionariusze, którą pomagają badać talenty i wiedzę oraz sprawdzić, jak wypadamy na tle innych menedżerów w Polsce. Wśród dostępnych narzędzi badawczych jest m.in.: międzynarodowe badanie Extended DISCR. Służy ono do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów oraz opisujące styl zachowania, komunikacji, sposób podejmowania decyzji. Określa, czy dana osoba jest bardziej dokładna, logiczna, zdyscyplinowana czy raczej niezależna, pewna siebie, lubiąca konkurować.
- Odpowiadając na kilkanaście, czasami wydawałoby się, dziwnych pytań, można dowiedzieć się, czy zajęcia, które aktualnie wykonujemy, odpowiadają naszym predyspozycjom - mówi Romeo Grzębowski z firmy Extended DISC Polska.
Często bowiem zdarza się, że osoba dokładna, ostrożna, nielubiąca ryzyka pracuje, np. w dziale reklamy, choć z pewnością z takimi cechami lepiej sprawdziłaby się w dziale finansowym.
Sama formuła testu jest nieco zaskakująca. Trzeba w nim wybrać cechy czy sytuacje najbardziej i najmniej pasujące do danej osoby. Na przykład można mieć wybór pomiędzy: zabawny, towarzyski, ugodowy, stabilny.
- Wypełniając test miałem wrażenia, że sformułowania się powtarzają, że nie ma w nim logiki - mówi Piotr Woźniak, pracownik działu księgowości międzynarodowej firmy.
Wyniki testu potwierdziły jednak to, jak siebie odbieram. Wyszło, że jestem otwarty elastyczny, bezpośredni, a przy tym mam analityczny umysł. Zrozumiałem, że w mojej obecnej pracy męczy mnie brak elastyczności i pewna powtarzalność czynności. Dzięki testowi postanowiłem, że będę chciał sprawdzić się w dziale marketingu, zwłaszcza że moja firma dała mi taką możliwość.
Romeo Grzębowski wyjaśnia, że osoby przeprowadzające test na stronie Talent Club otrzymują tylko część analizy. Badanie jest bowiem unikatowe i kosztowne. Pełne wyniki, pokazujące, co należy doskonalić, a czego unikać, są warte 300 zł.
Twórcy strony kierują ją przede wszystkim do menedżerów, osób czynnych już zawodowo. Test Analiza Indywidualna Extended DISCR wskazujący rolę danej osoby w zespole mogą jednak także przeprowadzić studenci. Być może jego wyniki pomogą im zdecydować, gdzie odbyć praktykę, staż czy gdzie podjąć pierwszą pracę.
Poza testami umiejętnościowymi na stronie znajdują się też takie, które pozwalają sprawdzić, czy dana osoba ma predyspozycje do bycia liderem, czy jest zorientowana na wyniki, czy dobrze zarządza swoim czasem. Natomiast menedżerowie mogą w prosty i szybki sposób przekonać się, czy są dobrzy w tym, co robią oraz czy mogą liczyć na awans.
Monika Masztakowska z firmy Diners Club Polska do sprawdzenia się w roli menedżera zachęca przede wszystkim kobiety. Wyjaśnia, że taki program edukacyjny jak Talent Club pozwala sprawdzić, do jakiej roli w zespole są stworzone kobiety, jaka jest ich wiedza z zakresu finansów, sprzedaży, a także pogłębić informacje o sobie.
Grzegorz Turniak, ekspert programu Talent Club, dodaje, że obecnie dominuje nastawienie na osobistą karierę, a nie lojalność w stosunku do firmy, chęć wywierania wpływu na własne losy i samodzielnego budowania kariery. Pracownicy oczekują, że praca powinna dawać im dużą satysfakcję, a każda zmiana powinna sprzyjać dalszej karierze.
Dlatego też dotychczasowy model kariery, polegający na mozolnym pięciu się po szczeblach hierarchii służbowej, przestaje być atrakcyjny. Coraz więcej osób, zwłaszcza na kierowniczych stanowiskach, zaczyna być świadomych swej przewagi na rynku pracy wynikającej właśnie z ich wrodzonych zdolności. Z pomocą testów znajdujących się na stronie Talent Club można więc bezpłatnie zaplanować swoją karierę.
Każdy, kto założy swój profil na stronie, otrzymuje informację o wynikach wszystkich testów, które przeprowadził. Ponadto może wziąć udział w e-szkoleniach: finanse dla niefinansistów, kompetencje menedżerskie i techniki sprzedaży.
PROGRAM DLA KADRY KIEROWNICZEJ
Talent Club - to ogólnopolski program edukacyjny dla kadry menedżerskiej. Umożliwia poznanie swoich talentów i umiejętności. Ma przekonać menedżerów do korzystania z profesjonalnych testów przy procesie rekrutacji i zarządzania personelem.
Jego organizatorem i pomysłodawcą jest Diners Club Polska. Partnerami merytorycznymi programu są: Extended Disc Polska, Learn Up, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
CO POZWALA SPRAWDZIĆ PROGRAM TALENT CLUB
• Predyspozycje do bycia liderem
• Orientację na wyniki
• Preferowaną rolę w zespole - analiza indywidualna pokazująca wrodzone zdolności
• Kompetencje menedżerskie
• Wiedzę z zakresu finansów, technik sprzedaży