Dostosowania budynków i środków transportu do potrzeb niepełnosprawnych i zakaz ich dyskryminacji. Takie m.in. zmiany zawiera projekt nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością.
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, jedna z największych w Polsce organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych, przygotowało projekt ustawy zakładający bardzo istotne zmiany dotyczące tych osób. Dziś, w trakcie odbywającej się w Sejmie konferencji o prawach niepełnosprawnych, zapoznają się z nim posłowie.
- Tworzyliśmy go we współpracy z prawnikami i będziemy rozmawiać o nim z pozostałymi partnerami społecznymi. Mamy nadzieję, że poprze go rząd - mówi Piotr Pawłowski, prezes stowarzyszenia.
Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, deklaruje, że rząd chce przygotowany projekt wykorzystać w swoich pracach.
- To materiał, na podstawie którego będziemy tworzyć rządowy projekt ustawy - mówi Jarosław Duda.
Podkreśla, że sam wystąpił do środowiska niepełnosprawnych o przygotowanie założeń do ustawy.
Jeśli rząd i parlamentarzyści poprą propozycje partnerów społecznych, niepełnosprawni będą mogli skarżyć każdą instytucję, która dyskryminuje ich np. w dostępie do pracy, edukacji, usług komunikacyjnych czy rozrywki. Jeśli nie zaniecha ona takich działań, niepełnosprawni będą mogli żądać zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Co więcej, to zaskarżona instytucja będzie musiała udowodnić przed sądem, że nie dyskryminowała osób niepełnosprawnych.
- Przerzucenie ciężaru dowodu na stronę pozwaną może spowodować falę pozwów ze strony niepełnosprawnych - obawia się Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Jego zdaniem takie rozwiązanie może spowodować, że pracodawcy będą bardziej nieufni w stosunku do pracowników niepełnosprawnych.
W projekcie znalazły się też przepisy, które zobowiązują zarządców budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielomieszkaniowego oraz przewoźników do dostosowania (pod groźbą kary) obiektów i pojazdów do potrzeb tych osób. Na przykład wszystkie sądy, szkoły, urzędy oraz szpitale mają być dostosowane do końca 2020 roku.
Nowe przepisy wprowadzają też obowiązek przeszkolenia m.in. pracowników urzędów, sądów i prokuratury oraz członków korpusu Służby Cywilnej w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością.
- Umożliwią także osobom niepełnosprawnym głosowanie w wyborach przez pełnomocnika lub korespondencyjnie - dodaje Piotr Pawłowski.
Przez najbliższe miesiące środowisko osób niepełnosprawnych będzie pracować nad ostateczną wersją projektu, która ma być gotowa w grudniu tego roku.