Osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego będzie musiała do wniosku o to świadczenie dołączyć m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego i zaświadczenie organu egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Ma ono wejść w życie od 1 sierpnia.

- Ubiegający się o świadczenie ma od 14 do 30 dni na uzupełnienie dokumentów, jeśli złoży niekompletny wniosek - mówi Magdalena Sobolewska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.

To ważne, bo jeśli wniosek zostanie złożony do 31 sierpnia, pomoc z FA zostanie wypłacona za październik do końca tego miesiąca. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek w okresie wrzesień-październik, świadczenie za październik zostanie wypłacone do 30 listopada.

Od 1 października zacznie obowiązywać ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378). Prawo do pomocy zyskają ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 725 zł. Świadczenie ma wynieść tyle, ile zasądzone alimenty, nie więcej niż 500 zł miesięcznie.