■  Lekarze Nadal Strajkują I Głodują. Trwa głodówka prawie 100 lekarzy w woj. łódzkim i 12 pielęgniarek oraz sanitariuszy w woj. podkarpackim. Według Ministerstwa Zdrowia strajkuje 217 szpitali. Do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia wpływają skargi pacjentów na strajkujących lekarzy. Dyrektor szpitala w Zgierzu, z powodu braku obsady, chce zamknąć oddział neurologii. Głoduje tam aż 16 osób. Tymczasem, według szefa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w regionie łódzkim do głodówki przystąpiły kolejne szpitale, w sumie jest ich 12. Pogarszają się nastroje pacjentów i protestujących lekarzy w woj. śląskim. W Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej chorzy przewożeni byli z zamykanych oddziałów na inne, wciąż pracujące.

Więcej www.ozzl.org.pl

■  Rejestr Matur Działa Prawidłowo. Zdaniem koordynatora Krajowego Rejestru Matur (KReM) z Uniwersytetu Warszawskiego dr Janiny Mincer-Daszkiewicz, KReM działa prawidłowo. Błędy przy rekrutacji dotknęły niewielkiej części osób, których wyniki znalazły się w systemie - poinformowała. Jak wyjaśniła szefowa KReM, część błędów przy rekrutacji na akademie medyczne pojawiło się dlatego, że uczelnie te przeprowadziły rekrutację na studia zbyt wcześnie, natychmiast po ogłoszeniu wyników matur. - Jest to obarczone pewnym ryzykiem, chociażby z tego względu, że kandydaci na studia reklamują wyniki swoich matur w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

■  Programy Operacyjne Na Lata 2007 - 2013. Konfederacja Pracodawców Polskich wyraziła zadowolenie z szybkiego zakończenia negocjacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Komisją Europejską, dotyczących programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. KPP uważa, że to bardzo dobra wiadomość, gdyż na ponad 67 mld euro, które otrzymamy z Unii Europejskiej, czekają z niecierpliwością nie tylko przedsiębiorcy, ale i instytucje otoczenia biznesu, samorządy, uczelnie. Zdaniem KPP, zakończenie negocjacji przybliża nas do uruchomienia tych wielomiliardowych środków, które wzmocnią rozwój społeczno-ekonomiczny kraju.

Więcej www.kpp.org.pl

■  Pomoc Dla Zadłużonego Szpitala. Radni sejmiku województwa lubuskiego zdecydowali o pomocy dla zadłużonego na ponad 300 mln zł Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki emisji obligacji placówka otrzyma pożyczkę w wysokości 85 mln zł. Zdaniem władz zadłużonej jednostki, pożyczka ta umożliwi dokończenie procesu restrukturyzacji. Decyzja radnych zapadła na sesji sejmiku wojewódzkiego.

■  Konkurs Dla Najlepszych Studentów. Zakończyła się IV edycja konkursu rekrutacyjnego dla studentów TEQUILA\ dla najlepszych. Jego organizatorem była agencja marketing services TEQUILA\Polska. 13 najlepszych studentów odbędzie płatne staże we wspomnianej agencji oraz w firmach Nivea Polska i Kompania Piwowarska, które objęły merytoryczny patronat nad konkursem. Zadaniem jego uczestników było odniesienie się do jednego z dwóch studiów przypadków (Nivea lub Tyskie) przygotowanych wspólnie z patronami konkursu.

Więcej www.tequilapolska.pl