Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte dotychczas z pracownikami sfery budżetowej będą również ważne po 31 grudnia 2008 r. Wynika to z obowiązującej od dziś nowelizacji ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. nr 107, poz. 1127 z późn. zm.).

Dzięki niej ministrowie oraz władze samorządowe, np. starosta, prezydent miasta, burmistrz, wójt będą mogli nadal zawierać takie układy. Dotychczasowe przepisy pozwalały im na to tylko do końca tego roku. W 2009 roku wyłącznie organizacje pracodawców zrzeszających jednostki sfery budżetowej miały zawierać wspomniane układy. Do tej pory nie powstała jednak ani jedna taka organizacja.

Minister pracy Jolanta Fedak zwróciła się do władz samorządowych oraz ministrów o aktywniejsze niż dotychczas prowadzenie dialogu ze swoimi pracownikami, co pozwoliłoby zwiększyć liczbę zawieranych układów.

- Liczba układów wynikająca z rejestru prowadzonego przez ministra pracy jest niewielka - powiedziała Jolanta Fedak.

Według niej, przez prawie 14 lat obowiązywania przepisów umożliwiających zawieranie układów ponadzakładowych dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej, zarejestrowano tylko 121 układów. W województwie dolnośląskim zawarto ich siedem, w woj. kujawsko-pomorskim - dziewięć, w woj. lubelskim - dziesięć, w woj. lubuskim - jeden, w woj. łódzkim - dziewięć i w woj. małopolskim - dwa.