Fedak w czwartek na spotkaniu z dziennikarzami zapowiedziała, że projekt ustawy w lipcu powinien być gotowy, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wypracowanych przez Komisję Trójstronną. W sierpniu powinien być przyjęty przez rząd, a na jesieni miałby trafić do Sejmu.

Zadeklarowała, że każde wynegocjowane przez trzy strony porozumienie zostanie wpisane do projektu ustawy.

Minister pytana, czy w przypadku braku kompromisu rząd przedłuży obecne przepisy o kolejny rok, stwierdziła, że ma jednak nadzieję na porozumienie i "nie widzi takich zagrożeń".

Dodała, że szefowie central związkowych - z którymi spotkała się w czwartek rano - zadeklarowali wolę dalszych prac w Komisji Trójstronnej i dążenia do porozumienia.

Obecnie zespół ekspertów medycyny pracy pracuje nad określeniem czynników ryzyka

Fedak poinformowała, że projekt, który ponownie trafił do konsultacji, zawiera zmiany uzgodnione w ciągu ostatnich tygodni w Komisji Trójstronnej. Do listy prac w szczególnych warunkach została dodana praca w zimnym mikroklimacie (np. przy produkcji suchego lodu). Wyjaśnione zostały także wątpliwości dotyczące objęcia emeryturami pomostowymi prac górniczych - przy obróbce węgla - które nie uprawniają do emerytur górniczych. Osoby wykonujące takie prace otrzymają emerytury pomostowe.

Obecnie zespół ekspertów medycyny pracy pracuje nad określeniem czynników ryzyka. Opinię w tej sprawie zaprezentuje w przyszłym tygodniu podczas kolejnych spotkań zespołu Komisji Trójstronnej.

Jak przekonywała wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak, lista prac została stworzona na podstawie opinii ekspertów medycyny pracy. Dodała, że nie stwierdzili oni np. żadnych obiektywnych przesłanek, aby uprawnienie to przysługiwało nauczycielom, a dotychczasowe prawo tej grupy do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, wynikające z Karty Nauczyciela, jest z założenia rozwiązaniem przejściowym, które wygasa z końcem tego roku.

Na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego

Ministerstwo szacuje, że według projektu, prawem do emerytur pomostowych objętych zostanie 150 tys. obecnie pracujących osób urodzonych w latach 1948-69. Emerytury te będą wypłacane osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach, które nie mogą być w żaden sposób usunięte przez pracodawcę (np. nurek, osoby pracujące przy obróbce węgla) oraz wykonujące prace, w której odpowiadają za bezpieczeństwo innych osób i które wymagają największej sprawności psychofizycznej (np. pilot, maszynista lub osoby pracujące przy usuwaniu awarii linii energetycznych).

Będzie to świadczenie, które osoba uprawniona otrzyma między zakończeniem swojej kariery zawodowej a osiągnięciem wieku emerytalnego. Wynosić będzie 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i będzie waloryzowane według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS.

Na emeryturę pomostową będzie można przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli w wieku 55 lat-kobiety i 60 lat-mężczyźni). Warunkiem będzie też odpowiedni staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn) oraz co najmniej 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze.

"Pomostówki" będą finansowane z budżetu państwa oraz współfinansowane przez pracodawców

"Pomostówki" będą finansowane z budżetu państwa oraz współfinansowane przez pracodawców. Według resortu będą kosztowały rocznie maksymalnie 500 mln zł.

Do projektu, który jest dostępny na stronie internetowej resortu pracy, dołączona jest lista 51 prac. To na poziomie przedsiębiorstw będzie według tej listy określany wykaz stanowisk uprawniających do "pomostówek". W przypadkach spornych decydujący głos będzie miała Państwowa Inspekcja Pracy.

Na liście prac są m.in. praca bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych, prace nurka, dokerów, rybaków morskich, na statkach żeglugi morskiej, przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest. Na liście są też piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, maszyniści pojazdów trakcyjnych w transporcie publicznym, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, kierowcy samochodów przewożących ładunki niebezpieczne, członkowie zespołów ratownictwa medycznego, członkowie zawodowych ekip ratownictwa.