Jak wyjaśnia minister, w praktyce oznacza to, że nauczyciele - stażyści będą zarabiali średnio o 400 - 500 złotych więcej. Minister zaznaczyła, że podwyżki można wprowadzić dopiero od przyszłego roku, ponieważ w obecnym budżecie nie ma już na nie pieniędzy.

Katarzyna Hall jest zdania, że samorządy powinny mieć większą autonomię w kwestii zatrudniania i wynagradzania nauczycieli. Niezbędne minimum ma gwarantować Karta Nauczyciela.

Swoje niskie notowania jako szefa resortu edukacji Katarzyna Hall tłumaczy kiepskim stanem całego sytemu oświaty. Minister zaznaczyła, że problemy w systemie edukacji narastały przez lata i ich rozwiązanie wymaga teraz czasu.