Absolwenci wyższych uczelni będą mogli łatwiej znaleźć pracę. Minister obrony narodowej przygotował bowiem projekt rozporządzenia w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy. Z przywileju tego będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły studia wyższe w 2008 roku lub wcześniej a rozpoczęły je przed rokiem akademickim 2002/2003. Dla absolwentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2002/2003 lub później, wprowadzono możliwość uregulowania stosunku do służby wojskowej w czasie trwania studiów. Osoby te odbywają tylko przeszkolenie wojskowe.

Absolwenci uczelni zwracają uwagę, że przygotowanie takiego rozporządzenia umożliwi im nie tylko znalezienie dobrej pracy, ale także pozwoli ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania.

Z możliwości przeniesienia do rezerwy będą także mogli skorzystać absolwenci szkół oficerskich i szkół aspiranckich (chorążych) Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Do rezerwy trafią też osoby, które ze względu na niski poziom wykształcenia lub jego brak nie spełniają wymagań stawianych żołnierzom armii zawodowej. Natomiast osoby korzystające z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego także zostaną przeniesione do rezerwy, jeśli do 31 grudnia 2008 r. złożą wnioski w tej sprawie do WKU.