Studia przez internet będą mogły oferować tylko i wyłącznie jednostki organizacyjne uczelni, uprawnione do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wynika to z najnowszego projektu rozporządzenia ministra nauki w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z danych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych takie prawo posiadają wszystkie duże uczelnie publiczne, np. uniwersytety, politechniki i tylko dwie szkoły prywatne. Jednostki mogące nadawać stopień doktora za pośrednictwem sieci będą mogły prowadzić 60 proc. zajęć. Natomiast szkoły, które mogą nadawać jedynie tytuł magistra, praktycznie nie będą mogły prowadzić e-studiów. Zgodnie z projektem, w takich jednostkach wykłady i ćwiczenia w sieci będą mogły stanowić najwyżej 40 proc. wszystkich zajęć. Oznacza to, że 60 proc. zajęć wszyscy studenci będą musieli odbyć w uczelni.

- Takie powiązanie prawa do prowadzenia zajęć na odległość z prawem do nadawania stopni naukowych jest trudne do zaakceptowania - uważa Marcin Dąbrowski ze Szkoły Głównej Handlowej, prezes zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

O tym, czy w danej szkole można uzyskać habilitację, decyduje bowiem liczba zatrudnionych profesorów. Tymczasem to nie profesorowie angażują się w zdalne nauczanie, ale adiunkci i asystenci - osoby młode.

Według Krzysztofa Pawłowskiego, rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, rząd w ten sposób chce zakazać prywatnym szkołom prowadzenia studiów przez internet w momencie, gdy cały świat stawia na taką formę edukacji.

Zdaniem Marcina Dąbrowskiego, minister powinien pozwolić prowadzić 100 proc. zajęć przez internet wydziałom uprawnionym do habilitacji i 80 proc. zajęć, mogącym nadawać tytuł magistra.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już prawie rok pracuje nad projektem jednostronicowego dokumentu. Przedostatnia jego wersja zakładała, że tylko połowa zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych może odbywać się przez internet.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl