Z przepisów ubezpieczeniowych powinno jasno wynikać, że każdy składnik wynagrodzenia, od którego pobiera się składkę chorobową, jest uwzględniany przy wyliczaniu zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Tak jednak nie jest.
Obecnie od premii czy prowizji są pobierane składki. Jednak tego typu dodatkowe składniki wynagrodzenia nie muszą być uwzględniane przy wyliczaniu zasiłków. Zaliczanie wszystkich wynagrodzeń do zasiłków spowodowałoby, że budżet musiałby przeznaczyć na ten cel więcej pieniędzy, ale brakuje odważnego, który podjąłby taką decyzję.