Jak poinformowała dziś Patrycja Ciecierska z biura prasowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), o przyznanie premii będą mogły wnioskować osoby planujące przejęcie gospodarstwa, a także ci rolnicy, którzy rozpoczęli już działalność rok przed złożeniem wniosku.

Premia może być przyznana osobie, która jest pełnoletnia, ale w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40. roku życia.

Wnioskodawca musi przedłożyć biznesplan swej działalności i w ciągu 5 lat zrealizować jego założenia

Wnioskodawca musi przedłożyć biznesplan swej działalności i w ciągu 5 lat zrealizować jego założenia. Najważniejsze jest przede wszystkim to, by w ciągu trzech lat wydać co najmniej 70 proc. pochodzącej z pomocy kwoty na inwestycje określone w biznesplanie.

Do tego ubiegający się o pomoc, powinien wykazać się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych do prowadzenia gospodarstwa rolnego, np. wykształcenia rolniczego czy stażu pracy.

Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy trzeba złożyć w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na położenie gospodarstwa rolnego. Wnioski o przyznanie pomocy, złożone po 30 czerwca br., będą rozpatrzone zgodnie z kolejnością.

ARiMR w 2008 r. może przeznaczyć na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" ponad 554 mln zł

ARiMR w 2008 r. może przeznaczyć na "Ułatwianie startu młodym rolnikom" ponad 554 mln zł. Kwotę tę podzielono na poszczególne województwa.

Do 16 czerwca br. do Agencji wpłynęły 2922 wnioski. Najwięcej złożyli rolnicy z województw mazowieckiego - 628, wielkopolskiego 416 i lubelskiego - 343, a najmniej z województw: lubuskiego - 39 i zachodniopomorskiego - 43.

Dotychczas najwięcej z limitu środków przyznanych na województwo zostało wyczerpane w woj. podlaskim - ok. 37 proc., woj. kujawsko-pomorskim - ponad 35 proc., woj. mazowieckim - prawie 34 proc., a w najmniejszym stopniu w woj. małopolskim - 11 proc. oraz w woj. zachodniopomorskim - ok. 12 proc.

Agencja będzie przyjmowała wnioski do wyczerpania się środków, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.