Architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z krajów Unii Europejskiej będą mogli prowadzić w Polsce działalność zawodową na takich samych zasadach jak obywatele polscy - zdecydował we wtorek rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji dwóch ustaw: o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów oraz Prawo budowlane.

Projekt określa rodzaj dokumentów uprawniających architektów z UE do wykonywania swojego zawodu w Polsce.

Nowa regulacja wprowadza pojęcie "świadczenia usług transgranicznych"

"Okręgowa izba architektów będzie wydawała zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania zawodu w innym niż Polska państwie członkowskim" - wyjaśnia w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Doprecyzowano również przepis, który pozwoli na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych na terenie Polski obywatelom RP, którzy zdobyli kwalifikacje w państwach UE lub EFTA.

Kolejne zmiany dotyczą przygotowywanego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego projektu e-Nadzór. Ma on zapewnić bezpośredni przekaz danych on-line pomiędzy wojewodami, wojewódzkimi inspektorami nadzoru, a Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Projekt jest realizowany przy udziale środków unijnych.

"Umożliwi on szersze niż do tej pory udostępnianie znajdujących się w rejestrach centralnych informacji m.in. o osobach posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawcach budowlanych oraz osobach ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej" - czytamy w komunikacie CIR.

"Na razie nie oznacza to rezygnacji z przekazywania tych informacji w sposób tradycyjny" - dodaje Centrum.