Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja tzw. ustawy podwyżkowej. Dzięki niej, pracownicy służby zdrowia będą mieli utrzymane podwyżki, które zostały im przyznane w zeszłym roku.

Dodatkowo mają one zostać wliczone do wynagrodzenia zasadniczego. Do tej pory większość szpitali wypłacała podwyżki w formie dodatków.

Pieniądze na podwyżki są przekazywane placówkom ochrony zdrowia przez NFZ. Do końca 2008 roku środki na ten cel będą wyodrębnione od tych, które zakład ochrony zdrowia przeznacza na świadczenia zdrowotne. Natomiast już od 2009 roku pieniądze na utrzymanie wzrostu wynagrodzeń zostaną wliczone do ceny świadczeń zdrowotnych.

Te placówki medyczne, które pieniądze na podwyżki przeznaczą na inny cel, będą musiały zwrócić je do NFZ. Dodatkowo mogą spodziewać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku wykrycia przez Inspekcję nieprawidłowości w ich wydawaniu (np. przeznaczenie na świadczenia zdrowotne), dyrektorowi zakładu grozi nawet kara grzywny.

Dodatkowe pieniądze na podwyżki (około 100 mln zł) jeszcze w tym roku trafią do szpitali i uzdrowisk. Wynika to z podwyższenia dla tych jednostek tzw. wskaźnika kosztów pracy, na podstawie którego są przyznawane środki na wzrost wynagrodzeń. Podwyższenie wskaźnika kosztów pracy, a w zasadzie jego zrównanie dla wszystkich rodzajów szpitali, było podyktowane tym, że zwłaszcza w placówkach powiatowych był on zaniżony i nie odzwierciedlał rzeczywistych kosztów pracy, jakie te szpitale ponosiły.

Jednocześnie nowelizacja ustawy podwyżkowej przewiduje, że jeżeli w ciągu roku do placówki medycznej trafią dodatkowe pieniądze z Funduszu (np. za świadczenia ponad limit określony w kontrakcie), to 40 proc. z tej kwoty będzie musiało być przeznaczone na wzrost pensji pracowników). Obowiązek taki dotyczy jednak tylko zakładów publicznych.

Nowela wprowadza jednak pewne ograniczenia. W sytuacji gdy zmieni się profil działalności szpitala lub przestanie on wykonywać pewnego rodzaju świadczenia zdrowotne, dyrektor nie będzie miał już obowiązku przekazywania 40 proc. na wzrost wynagrodzeń.

4,6 mld zł NFZ przeznaczył w tym roku na podwyżki dla pracowników służby zdrowia

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Ustawa z 5 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 181, poz. 1290).